Infó Világ Alkotókör Termékek Játékok Fórum
A Beltenger vidéke

( Honlaptérkép ) Főoldal - Világ - Beltenger - Földrajz


A Beltenger vidékének térképe


 
fekete-fehér (33 k)   színes (188 k)

A terület


A Beltengert sem kímélte meg a kataklizma, ám jóval hamarabb magához tért a pusztulás után, s kialakultak a mai városállamok elődei az ősi romokon. A Beltenger déli részén a sinnar földek fekszenek, keleten kregg-dornok, az észak-nyugati tengerparton dolarok laknak, míg az északi részt a jakkarok tartják rettegésben. A terület a kereskedelméből él meg, mivel ide érkeznek a tengeri áruk északról, s a karavánok délről, hogy gazdát cseréljenek. Az élővilága igen változatos: pusztai, hegyi, erdei és tengerparti állatok egyaránt megtalálhatók a változatos klíma és jó életkörülmények miatt. Ez a rész korábban theldarin központ volt, s rengeteg ősi rom található a területen - nem egy város ezekre a romokra épült, ám ezeket már kifosztották, s a kincskeresők inkább a Beltenger elhagyatott szigetein próbálkoznak ereklyék kutatásával.

Ezen a környéken elég rendezett az élet, s mivel a körülmények nem annyira nyomasztók, mint a pusztában, az emberek is tudnak normálisan viselkedni egymással - persze az utazókra itt is ferde szemmel néznek, mert a puszta lakói mind portyázó kannibálok. A területet városállamok uralják, ezek némelyike többé-kevésbé függ a másiktól, de általában elég önállóak. Egyedül a kregg-dornok építettek ki egy egységes birodalmat a császáruk irányítása alatt, a többiek beérték városok szövetségével is. A kregg-dorn sereg korábban végigdúlta a sinnar földeket, s hatalmas darabokat szakított ki belőle, ám most béke van - bár egyesek szerint az ork császár csak erőt gyűjt egy újabb rohamhoz.

A városokban a sinnarok, dolarok és kregg-dornok mellett igen változatos népek és fajok is előfordulnak, akik vagy itt éltek korábban, s beolvadtak az új közösségbe is, vagy ide hozta őket a sors és a lehetőségek. Mivel a lakosság nem igazán rasszista (néhány csoport kivételével), ezért elfek, theldarinok, rassetek, shalrissok, quirreshatzerek, s még egzotikusabb fajok is felbukkanhatnak az utcákon, ami biztos meglepetést okoz azok számára, aki nem szokták ezt meg,


A Beltenger városai


Deranolran: Dolar kereskedelmi kikötő az öböl déli partján, jelentőségét az alapozta meg, hogy összekötő kapcsot képez a dolar, sinnar és kregg-dorn kereskedelem között, s ezért a jakkar kalózok ide hozták portékáikat eladásra, a beszerzésből következően jóval olcsóbban. Tőle nem messze található a Holt Város, egy ősi rom, ahol még most is gigászi tornyok mutatnak az ég felé, de a házakat körüllengő átok miatt nem mernek bejönni. Császára Lan Kelin res Ramaan, aki egy igen erős sereget tart fenn, ami főleg lándzsás gyalogosokból és pár gyíklovas századból áll, de igen erős hajókkal védi az öböl környékét is. A város melletti kőbányákban nagy mennyiségű sziklát termelnek ki, itt rengeteg rabszolga dolgozik, a vaskezű uralkodó ellen lázadozók is mind ide szoktak kerülni. A várost több hatalmas kőfal-karéj veszi körül, s az uralkodó erődje is egy gigászi építmény.

Deiralas: Sinnar alapítású város, de jelenleg kregg'dorn fennhatóság alatt van. A dolar földekről érkező kereskedők szokták itt lepakolni itt rakományukat, ha nincs kedvük behajózni a partra, mert egyenlő távolságra van a kregg-dorn és sinnar földtől is, s csak talál vevőt. A sziget alapját egy élesen emelkedő hegy képzi. Kormányzója Koran kar'Dahom, aki egy nagy kereskedelmi flottát tart fenn, ám a legtöbb hajó el van látva fegyverekkel is, hogy vissza tudjanak verni egy kisebb kalóz-flottát. A város maga a tengeri kereskedelemre épít, a szórakozóhelyek és matrózkocsmák egymás érik a kikötő környékén.

Gonn-regnar: Kregg'dorn város Kalerontól északra a Gonn folyó torkolatában. Áthaladó kereskedelme nem túl jelentős, mert az északra irányuló áruk általában a nyugati parton hagyják el a Beltengert. Egyrészt halászatból élnek, másrészt a szárazföld irányába hatalmas földeket művelnek. Kormányzója Fangar Taro kar'Barun, ám az igazi irányítás a kormányzó tanács kezében van, akik a nép akaratát közvetítik uralkodójuk felé. A termés nagy részét adó gyanánt elviszik a császár emberei, de a maradék több, mint elég a helyi lakosoknak.

Kaleron: Kregg'dorn nagyváros, a rossz megközelíthetőség miatt a tengeri védelme igen jó, ezért kevesen merik megtámadni partjait. A környéken cirkáló hajóflotta nagy része jakkar zsoldosokból áll, s ez a másik ok, ami távol tartja a kalózokat. Császára Garren Darf Morug kar'Dorman, aki apjával ellentétben igen visszafogott, békés politikát folytat, megelégszik azzal, hogy megtartja apja hódításait, s jó viszonyt épít ki szomszédaival. A város igen nagy kiterjedésű, s emiatt szellősen építkeznek. Korábban csak a vasfeldolgozásáról volt híres, ám egy ideje igen sok híres kézműves céh alakult ki a városban.

Lodar Gar: Dolar kikötő az öböl északi partján, kereskedelme nagy részét Deranolrannal folytatja. Maga a város a kikötőtől 3-4 km-re van, s a kikötő környékén csak a régi város romjai találhatók, ami jakkar kalózok pusztítottak el egy fél évszázada. A romokon felépült egy kisebb település, de jelentősége kicsi. Kormányzója Radan res Telor, a "só-herceg", mivel korábban só-kereskedelemből tartotta fenn magát. A város régebben tengeri halászatból élt, de ma már inkább a föld nyújtja táplálékukat. Hatalma elveszett, ma csak egy nagyobbacska falu, ami Deranolran védelme nélkül rég elpusztult volna.

Lel Sellarat: Sinnar nagyváros, de lakossága és gazdagsága egyre apad, amióta Deiralas elhalászta tőle a kereskedelmét, de a gazdagok továbbra is jól élnek, mert ők az itteni palotáikban élnek, míg az ügynökeik elintézik dolgukat távoli kirendeltségeikben. Császára Nalis del Keiran, egyesek az ő gyengeségének tudják be a kregg-dornok korábbi hódításait, mert nem volt képes időben lecsapni rájuk. Az öreg császár kezéből a hatalomvágyó nemesek kivették a hatalmat, de mivel ők is csak a saját jólétükre használták fel a csillagászati összegeket, így a város - és a birodalom sorsa erősen kétséges.

Lel Tessin: Sinnar kereskedőváros, a Wiss Yitane-en keresztül érkező holmik nagy részét a tessini kikötőben értékesítik. Az egész város tele van virágokkal és közkertjeikben mutatványosok szórakoztatják és hal-sütők látják el élelemmel a megpihenőket. A nemesek palotái általában távol vannak a várostól, s jól védhető falvakat építenek köré, ahol főleg gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. Uralkodója Seran del Lairas, aki békét tart fenn a városban, s a szomszédaival, ám az üres földek felé kinyújtotta a kezét, hogy a korábban független falvak Tessin egyre gyarapodó népességének termeljenek.

Ragnan-kord: Ösi romokra épült kregg'dorn kereskedőváros. Szerencsés elhelyezkedése miatt rengetegen jönnek ide kereskedni, gyakorlatilag Kaleron kihelyezett kereskedelmi kikötője. A tekervényes város-labirintusban szinte minden megtalálható, amire egy gazdagnak szüksége lehet, s a romos csatornarendszerében az is, amire nem. Sötét szekták, különös fajták és varázslatos portékák egyaránt jellemzik a várost, ami több kilométeres ki terjedésű. Kormányzója Farrog mok'Danah, aki megpróbálja fenntartani a rendet a korábbi metropolisz területén, de ennek nincs igazán jövője. A város körül mindig nagy flotta szokott cirkálni, mert a császár is tudja, hogy ezen a városon múlik a kereskedelme, de Kaleron sorsa is, ha valamely uralkodó támadást indítana.

Ros Nardriss: Sinnar kikötőváros, az itt készült hajók igen megbízhatóak, műhelyeiből kerül ki a sinnar flotta java. egy szirtre épült, s a sötét sziklán kapaszkodó fehér épületek szép látványt nyújtanak az öbölbe érkező hajósoknak. Uralkodója Laros Bard del Nardriss, s mint az ősi família sarja, ő is hajón tölti legtöbb idejét, kalózokkal és hódítókkal hadakozva.

Rejek: Jakkar kalóz-állam a Beltenger torkolatában, a hatalmas kereskedőváros kalózai gyakran kicsapnak azokra a hajókra, akik nem szimpatikusak ne kik. Minden náció söpredéke megtalálható itt, s ezért nem túl biztonságos a város nappal, este pedig életveszélyes. Önjelölt uralkodója Karan mog'Jarod, a kalóz-császár, aki korábban kregg'dorn zsoldban szolgált, ám megunta az alárendelt szerepét, s meghódította flottájával a várost, a korábbi vezetőséget karóba húzatta, s a trónkövetelőket eddig sikeresen visszaverte. A várost a halászok tartják el, mivel a sziget maga elég kopár.

Yavtiss: Sinnar város a Yavtiss folyó torkolatában. Kereskedelmi tevékenységet nem nagyon folytat, főleg halászatból, és a szigeteken lévő erdők fájának feldolgozásából él. Uralkodója Kesor del Seman, a pap-király, aki a hatalmas összegeket költ arra, hogy a város túlélje az ő uralkodását a körülmények ellenére is. Védművei igen erősek, s egyaránt védenek a kalózoktól és a pusztáról érkező rowlind portyázók ellen. Lakói igen vallásosak, és sok templomot építenek szent helyeiken. Szerzeteseik legtöbbször jól védhető dombokra telepítik kolostoraikat, s e köré kisebb falvak szoktak szerveződni.

Wiss Yitane: Tetherisek által alapított kereskedőváros, a korábbi sátrakból és bódékból hamar egy zsúfolt kisvárossá vált. A tetherisek itt tartják minden hatodik évben a gyűlésüket, ami egyben egy hatalmas piacot is jelent, amin távoli földek kereskedői is megjelennek a jó üzlet reményében, s ilyen kor még a rowlindok kezében is csereáruk vannak fegyver helyett. A terianok földjéről érkező és a sinnarok irányába tartó holmik állandó forgalmat jelentenek a közbenső években is, ezért sok tetheris le is telepedett, hogy a kereskedelemből, s az utazók más módon való megkopasztásából éljen. A Shiyat nemzetségből való Talis a helyi vajda, de a vezetőségben igen sok sinnar és rowlind is előfordul. A vajdának semmi más célja nincs, mint hogy jó érezze magát, és minél több pénzt harácsoljon nemzetségének, ezért igen jól megértik egymást a külhoni kereskedőkkel.


Szólj hozzá a témához!

Összes hozzászólás új ablakban

Vissza a Főoldalra Vissza a Beltengerhez Levél írása